Aangepast bewegen

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Sportclubs spelen hierin een belangrijke rol door passend sportaanbod te bieden en een toegankelijke omgeving te faciliteren.

Binnen de gemeente Leiden is een breed sportaanbod voor aangepast sporten aangeboden door verenigingen en andere sportaanbieders.
Ook heeft de gemeente een coach aangepast bewegen aangesteld. Deze coach helpt kwetsbare doelgroepen en mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking bij het vinden van sport en beweeg mogelijkheden.