Beweegcoaches

Een beweegcoach denkt en doet graag mee om je aan het bewegen te krijgen en te houden.
In de gemeente Leiden werkt Incluzio samen met verschillende organisaties om zoveel mogelijk Leidenaren aan het bewegen te krijgen. Jong en oud, met of zonder beperking, ze zijn er voor iedereen. Ook als u een kleine beurs hebt, kijken ze graag samen met u wat er mogelijk is.

In iedere wijk zijn er buurtsportcoaches/ beweegcoaches actief. Zij maken een integraal sport- en beweegaanbod per wijk.

Elke kwartaal geeft Incluzio een nieuw wijkprogramma uit. Hierin zijn ook de sportactiviteiten te vinden