Wat is een GLI?

Wat is een GLI?

‘Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering om zo een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden.
Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per programma

Wie komt in aanmerking voor een GLI?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • De huisarts stelt vast of de verzekerde een GLI kan krijgen en kan de verzekerde dan doorverwijzen naar een GLI-programma. Ook tijdens de GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt als het nodig is over eventuele aanvullende zorg.