Keer diabetes 2 om

Keer Diabetes2 Om (KDO) is een leefstijlbehandeling die erop is gericht diabetes type 2 om te keren of te stabiliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren. KDO richt zich op de volgende onderdelen van de leefstijl:

  • voeding;
  • beweging;
  • ontspanning;
  • slaap;
  • afbouw van diabetesmedicatie.

Door kennisoverdracht en ondersteuning bij de gedragsverandering wordt een gezonde leefstijl aangeleerd. Qua voeding en eetgewoontes ligt de nadruk op het vermijden van voedingsmiddelen die een negatieve invloed hebben op de insulinegevoeligheid, zoals sterk bewerkte koolhydraten en suikers.

KDO kan zorgen voor betere bloedglucosewaarden en kan het voor patiënten mogelijk maken te minderen of stoppen met diabetesmedicatie.

Voor wie is het programma?

KDO kan in het algemeen aan patiënten met diabetes type 2 worden aangeboden in de vorm van een GLI. Voor KDO gelden dus dezelfde voorwaarden als voor de GLI.

Daarnaast komt een beperkte groep patiënten met diabetes type 2 in aanmerking voor een uitgebreidere vorm van KDO, de KDO intensieve GLI. Hiervoor zijn aan het programma 2 componenten toegevoegd, namelijk een startbijeenkomst van 2 dagen, inclusief overnachting en medische begeleiding. En medische begeleiding gedurende het programma voor een veilige, verantwoorde en effectieve medicatie-afbouw.

Het gaat om een groep patiënten met complexe problemen, zoals overgewicht, niet goed ingesteld zijn en bij wie behandeling niet aanslaat. De patiënten moeten gemotiveerd zijn om het KDO intensieve GLI-programma te volgen om hun leefstijl te veranderen.