Ruzie en geweld

Ruzie, het overkomt iedereen wel eens. Op het werk, gewoon thuis, in de vriendenkring of zomaar met iemand uit de buurt. Ruzie hoeft niet altijd negatief te zijn. Soms is het een kans om meningsverschillen of emoties te uiten.

Wanneer een ruzie omslaat in een situatie waarin u zich bedreigd, onveilig of bang voelt verandert de situatie. Geweld kan in iedere relatie voorkomen. De meeste mensen herkennen dit alleen bij zichzelf niet. Wanneer er in de huiselijke of familiekring sprake is van geweld noemen we dit huiselijk geweld. Dit kan lichamelijk geweld zijn, zoals bijvoorbeeld slaan, knijpen, bijten, duwen, stompen, trekken aan het haar, schoppen of spugen. Er kan ook alleen geestelijk geweld zijn, voorbeelden hiervan zijn: de ander bepaalt wat je wel of niet mag doen, je wordt gecontroleerd, gekleineerd, gemanipuleerd of gechanteerd. Seksueel geweld is ook een vorm van huiselijk geweld. Hierbij gaat het om gedwongen seksuele handelingen. Het kan gaan om aanranding, verkrachting, seksueel misbruik of online misbruik.

Huiselijk geweld, kindermishandeling, en ouderenmishandeling gaat over lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld dat in de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Ook verwaarlozing valt hieronder. Het kan zich afspelen tussen (ex-)partners, gezins- en familieleden. Er is dus een persoonlijke band tussen het slachtoffer en de pleger van het geweld. Het geweld kan iedereen treffen: vrouwen, mannen, kinderen, volwassenen en ouderen.

Advies en informatie

Zowel het Sociaal Wijkteam als Veilig Thuis biedt een luisterend oor, geeft advies en informatie en denkt mee over oplossingen. Als er hulp van buitenaf nodig is, verwijzen we je door naar de juiste hulp. Je hoeft jezelf of degene waarover je je zorgen maakt niet met naam te noemen. Het kan dus anoniem.