Ik zoek hulp

Je bent welkom bij Veilig Thuis Hollands Midden. Of je nu slachtoffer, pleger, beroepskracht of gewoon bezorgd bent.

Soms is thuis geen fijne plek. Dat kan een tijdelijke situatie zijn waar mensen op eigen kracht uit kunnen komen. Soms lukt dat niet en is hulp van buitenaf nodig. Zeker als het thuis niet meer veilig is vanwege aanhoudende ruzies, verwaarlozing of geweld.

Veilig Thuis geeft advies en organiseert hulp. We doorbreken onveilige situaties en trekken samen met je op om het thuis weer op orde te krijgen. Of het nu om kinderen, volwassenen of ouderen gaat.

Dus: zoek je hulp voor jezelf of voor een ander? Je kunt bij ons terecht.

Omdat iedereen een veilig thuis verdient.

Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling…

gaat over lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld dat in de huiselijke of familiekring wordt gepleegd. Ook verwaarlozing valt hieronder. Het kan zich afspelen tussen (ex-)partners, gezins- en familieleden. Er is dus een persoonlijke band tussen het slachtoffer en de pleger van het geweld. Het geweld kan iedereen treffen: vrouwen, mannen, kinderen, volwassenen en ouderen.

Advies en informatie

Veilig Thuis biedt een luisterend oor, geeft advies en informatie en denkt mee over oplossingen. Als er hulp van buitenaf nodig is, verwijzen we je door naar de juiste hulp. Je hoeft jezelf of degene waarover je je zorgen maakt niet met naam te noemen. Het kan dus anoniem.

Melden

Als je wilt dat Veilig Thuis de situatie aanpakt en verder onderzoekt, dan kun je een melding doen. Hiervoor hebben we wel je naam en andere gegevens van jou of de persoon waarover je je zorgen maakt nodig. Anders kunnen we niets beginnen.

Je kunt bij ons terecht.

Bescherming persoonsgegevens

Je wilt dat je gegevens bij ons veilig zijn. Veilig Thuis Hollands Midden verbindt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het opslaan, verwerken en delen van je gegevens. Je leest er hier meer over.

Professionals

 

Advies en Melding

Veilig Thuis Hollands Midden geeft advies, informatie, denkt mee over oplossingen en organiseert adequate hulp. Veilig Thuis kan gevraagd worden aanwezig te zijn bij een (multidisciplinair) casusoverleg. Ook een melding doen behoort tot de mogelijkheden.

De Veilig Thuis-medewerkers zijn gespecialiseerd in de verschillende vormen van geweld in huiselijke kring, zoals kindermishandeling, waaronder verwaarlozing, relatiegeweld, ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg, als ook multiproblematiek.

U kunt als professional gebruik maken van ons directe telefoonnummer: 088-308 3636 of informatie vinden op: https://veiligthuishollandsmidden.nl/professionals/