Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die je hele leven overhoop kan halen. Soms is er voldoende steun van familie en vrienden, soms is dat vangnet er niet of wil je ze niet belasten. Dan kan het fijn zijn te delen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben.

In een ontmoetingsgroep ga je met lotgenoten onder deskundige begeleiding gedurende acht bijeenkomsten op pad; zonder oordeel en met respect voor ieders eigenheid. We staan op verschillende manieren stil bij ieders verlies en de warboel aan gevoelens die dit met zich mee kan brengen. Wat is de impact van het verlies op je dagelijks bestaan? Hoe kijk je terug? Hoe kun je met het gemis de draad van het leven weer oppakken? Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Naast gesprek gebruiken we creatieve werkvormen, gedichten en muziek. Kosten van deelname bedragen 125 euro.

We bieden samen met Issoria Rouwondersteuning twee ontmoetingsgroepen:

Lotgenotengroep rouw voor jongvolwassenen | Groepsbijeenkomst voor jongeren (18-35 jaar) na aanmelding (samenwerking Issoria en Humanitas) | www.humanitas.nl/afdeling/rijnland | www.issoria.nl

Lotgenotengroep rouw voor partnerverlies | Vaste groepsbijeenkomsten na aanmelding (samenwerking Issoria & Humanitas) www.humanitas.nl/afdeling/rijnland | www.issoria.nl