Verken uw wensen voor zorg en behandeling

Wanneer u een (chronische) ziekte heeft, of wanneer u merkt dat uw gezondheid achteruit gaat, is het belangrijk om na te denken over uw wensen voor zorg en behandeling voor in de toekomst:
• Wat vindt u belangrijk in uw leven?• Wat wilt u graag blijven doen?

  • Welke zorg en behandeling past daar wel en niet bij?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat uw wensen worden opgevolgd?

Ook wanneer u in een situatie terechtkomt waarin u niet goed kunt beslissen over medische zorg, of niet goed kunt vertellen wat u wilt, is het belangrijk dat u al heeft nagedacht over uw wensen. Bijvoorbeeld door een ongeval, een plotselinge ernstige ziekte of bij dementie. Als u op tijd uw wensen bespreekt met uw naasten en met uw arts weten zij wat u belangrijk vindt. Wilt u dan bijvoorbeeld zo lang mogelijk behandelingen krijgen? Of zijn er misschien behandelingen die u later niet meer wilt?

Het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken en vastleggen daarvan, wordt ook wel vroegtijdige zorgplanning genoemd (of in het Engels: Advance care planning).Deze keuzehulp helpt u met het nadenken over wensen voor zorg en behandeling, en het bespreken en vastleggen daarvan. Het kan rust geven als u weet dat uw naasten én uw arts uw wensen en uw grenzen kennen.U kunt hiermee beginnen als u nog gezond bent, maar ook wanneer u ouder wordt, of ziek wordt. U kunt uw wensen herzien wanneer u dat wilt. U behoudt zelf de regie. Het kan rust geven als u weet dat uw naasten én uw arts uw wensen en uw grenzen kennen.

Deze keuzehulp bestaat uit 3 stappen.

  • Nadenken over uw wensen voor zorg en behandeling
  • Praten over uw wensen voor zorg en behandeling met uw naasten en uw arts
  • Het vastleggen van uw wensen voor zorg en behandeling

Neem de tijd voor deze keuzehulp. De gegevens die u invult worden niet hier opgeslagen. U kunt wel aan het eind van de keuzehulp uw ingevulde gegevens downloaden en printen.