Angst- en stemmingsstoornissen

Iedereen is weleens angstig of nerveus. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Maar soms is iemand bang terwijl daar weinig aanleiding voor is. Dan spreken we over een angststoornis. Een angststoornis veroorzaakt heftige angsten in het dagelijkse leven. Klachten zijn hartkloppingen, zweten, benauwdheid, misselijkheid of het gevoel te stikken.

Verdriet en somberheid zijn normale reacties op nare gebeurtenissen. Meestal zijn die gevoelens tijdelijk. Maar bij een depressie bent u somber en heeft u nergens meer zin in. De klachten duren langer dan twee weken. Het depressieve gevoel verstoort uw werk, gezinsleven en contact met andere mensen.

Diagnose en behandeling

De huisarts zal u doorgaans verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ. Die onderzoekt samen met u uw klachten en overlegt de bevindingen met uw huisarts. Zodra de aard en de ernst van uw klachten duidelijker zijn bekijkt de praktijkondersteuner ggz samen met u wat de beste aanpak is om uw klachten te verminderen. Daarna wordt samen met u een behandelplan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met apotheker, (psychosomatisch) fysiotherapeut, diëtist en maatschappelijk werker.

Behandelplan

 • Huisarts
  Uw huisarts stelt de diagnose vast naar aanleiding van uw klachten. De huisarts of de praktijkondersteuner stelt samen met u een zorgplan op. Het doel van de behandeling is om de kwaliteit van uw leven een positieve impuls te geven.
 • Praktijkondersteuner
  De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts bij de zorg en begeleiding van mensen met psychische klachten. Ze kan u ondersteuning geven of kortdurend behandelen. Een aantal gesprekken kunnen er al voor zorgen dat u zich beter voelt. Soms wordt u aangeraden om extra begeleiding te volgen bij een (psychosomatisch) fysiotherapeut, een diëtist of via een digitaal zelfhulpprogramma. Indien de klachten ernstiger zijn, kan u ook worden doorverwezen naar een (meer gespecialiseerde) psycholoog, psychotherapeut of psychiater. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met (vrijgevestigde) psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Alle betrokkenen stemmen de zorg onderling en altijd samen met u af. Ze leggen de behandeldoelen en afspraken vast in een persoonlijk behandelplan.
 • (Psychosomatische) Fysiotherapeut
  Wanneer u lichamelijke klachten ervaart kan de (psychosomatische) fysiotherapeut u hierbij helpen. Deze klachten zijn o.a. ademhalingsproblemen, spierspanning, angst voor inspanning, constant gevoel van onrust en spanning, duizeligheid, druk op de borst, verstoorde slaap en vermoeidheid. Na de intake wordt samen met u besproken welke behandeling het best aansluit op uw hulpvraag. De (psychosomatische) fysiotherapeut kan u bijvoorbeeld helpen door middel van bewegings-of ontspanningsoefeningen, of tips en adviezen geven om meer controle te krijgen over uw lichamelijke klachten.
 • Apotheker
  Of u medicatie voorgeschreven krijgt, hangt af van de aard en de ernst van uw klachten. U kunt dan denken aan een antidepressivum of kalmerend middel. Dat gebeurt altijd in overleg met u en onder begeleiding van de huisarts. De apotheker controleert of de medicatie met uw andere medicijnen samen kan gaan. Ook krijgt u uitleg hoe u de medicijnen moet gebruiken. Soms is stoppen met medicijnen lastig. U krijgt vervelende klachten of de neiging weer met de medicatie te beginnen. De apotheker kan u helpen met het afbouwen van uw medicatie. Wanneer u veel geneesmiddelen gebruikt kan het zijn dat de apotheker u uitnodigt voor een medicijngesprek. U mag hier natuurlijk ook zelf om vragen!
 • Diëtist
  De diëtist kan u helpen met het aanleren van een gezond voedingspatroon. Veel mensen met stemmingsklachten ervaren namelijk een verminderde of juist toegenomen eetlust en dat kan uw herstel in de weg staan. De diëtist bespreekt op welke manier de voeding, de psychische problematiek en eventuele medicatie elkaar kunnen beïnvloeden. De diëtist adviseert u over de optimale samenstelling van uw voeding in uw persoonlijke situatie. Hierdoor verbetert uw kwaliteit van leven.

Wat verwachten wij van u?

Er wordt samen met u een behandelplan opgesteld aan de hand van gestelde doelen. Zo nodig wordt dit bijgesteld om de haalbaarheid te vergroten. Alles draait om eigen motivatie en de keuzes die u maakt. Wij verwachten van u een actieve bijdrage om tot een betere gezondheid te komen en leggen dit vast in een behandelcontract.

Kosten

De kosten van de huisarts, de praktijkondersteuner en de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering.  Informatie over de overige kosten van behandelingen en medicijnen kunt u opvragen bij uw zorgverzekering.

Samenwerkingsverband

De zorgverleners zijn gediplomeerd en geschoold, volgens de laatste inzichten, in de behandeling van Angst-en Stemmingsstoornissen.

Knooppunt ketenzorg

We werken samen volgens regionale samenwerkingsafspraken van Knooppunt Ketenzorg. Wij hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met de ziekenhuizen in de regio.

Multidisciplinair overleg

We overleggen onderling regelmatig over onze patiënten. Het kan dus ook zijn, dat we over u willen overleggen, over hoe we u het beste kunnen helpen/ondersteunen. Voorafgaand aan het overleg wordt uw toestemming gevraagd om uw medische gegevens met betrokken zorgverleners te mogen delen.

Toestemming

Als u instemt met de gezamenlijke behandeling van een angst-en stemmingsstoornis dan geeft u toestemming dat de zorgverleners in dit samenwerkingsverband uw medische gegevens over de diagnose en behandeling van deze chronische ziekte kunnen inzien. Onze zorgverleners gebruiken deze gegevens om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Wij hebben een medisch beroepsgeheim, wij zullen dan ook vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.