Regionale samenwerking

Samen zorgen voor de patiënt

Met partijen die in de wijk een sleutelrol spelen zijn er formele en informele contacten. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar kennen en elkaar weten te vinden. Waar mogelijk kunnen we met elkaar optrekken en elkaar ondersteunen om behoeften en problemen van de bewoners in de wijk in kaart te brengen en hiervoor activiteiten en oplossingen voor te vinden. Voorbeelden van enkele partijen waarmee contacten bestaan, zijn onder andere het sociaal wijkteam (SWT), het jeugd- en gezinsteam, de Gemeente Leiden en wijkinitiatieven.