©aliber/ROHWN/WSV-support

ROHWN / ©aliber / WSV-support

In de regio werkt het samenwerkingsverband samen met de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland: ROHWN. Het wijksamenwerkingsverband BosGasthuis is daarnaast aangesloten bij het door de ROHWN opgerichte Shared Service Organisatie ©aliber voor Kwaliteitsondersteuning, Keten ICT, Financiën, HRM en deskundigheidsbevordering

Sinds 1 januari 2022 is het wijksamenwerkingsverband ook aangesloten bij WSV-support. Deze coöperatie ondersteunt en ontzorgt de WSV’s en daarbij aangesloten zorgverleners in de eerstelijnszorg: huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en andere paramedici.