Commissies

Binnen het wijksamenwerkingsverband BosGasthuis zijn er (medische) Kwaliteitscommissies. De taak van deze commissies is o.a. om de opzet van de kaders met betrekking tot de chronische zorg voor de partners van het wijksamenwerkingsverband vast te leggen, het gebruik en de resultaten ervan te evalueren en indien nodig bij te stellen. Daar waar wenselijk en mogelijk worden andere organisaties uit de wijk BosGasthuis betrokken bij de werkgroepen om kennis en kunde te delen.

Commissie Kwaliteit

  • Werkgroep Ketenzorg (Astma/COPD, Diabetes, CVRM)
  • Werkgroep Ouderzorg
  • Werkgroep Angst- en stemmingsstoornissen

Commissie Communicatie & ICT

  • Werkgroep Communicatie
  • Werkgroep ICT

Commissie Projecten

  • Werkgroep Sport en bewegen
  • Werkgroep Jeugd