Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

De preferente zorgverzekeraar in het werkgebied van de Zorggroep is Zorg en Zekerheid. Voor de uitvoering van de zorgprogramma’s is met hen afspraken gemaakt v.w.b. instroom van patiënten en de financiering van de zorg.

www.zorgenzekerheid.nl/