POH

POH

Praktijkondersteuner Somatiek/Ouderenzorg

De praktijkondersteuner is een zelfstandige professional naast de huisarts en richt zich op begeleiding, monitoring en omgaan met aandoeningen en beperkingen en de gevolgen daarvan. Daarnaast geeft de POH-voorlichting en advies, doet niet-medicamenteuze interventies en heeft aandacht voor preventie (individueel en populatie gebonden) en leefstijl- en gedragsbeïnvloeding. De kerntaken zijn observeren en signaleren, begeleiden, ondersteunen, informeren en adviseren, preventie en coördineren.

De praktijkondersteuner somatiek biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten. Zo hebben ouderen met meerdere aandoeningen één vast aanspreekpunt. En een huisbezoek is vaak mogelijk.

Praktijkondersteuner GGZ

POH GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisartsenpraktijk voor de Geestelijke GezondheidsZorg. De POH GGZ is in dienst van de huisarts en ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De huisarts of POH-GGZ voorziet de patiënt van meer kennis over en inzicht in het ontstaan en ontwikkelen van de klachten middels psycho-educatie. Dit kan aangevuld worden met E-mental health. De informatie die de POH-GGZ meegeeft is onder andere gericht op het aanbrengen of aanhouden van structuur zoals het besteden van aandacht aan een evenwichtig dag-/nachtritme, een gezond eetpatroon, het inbouwen van voldoende buitenlucht/ beweging en het stimuleren van het investeren in betekenisvolle contacten. De zorg van de POH GGZ is laagdrempelig en u kunt snel terecht. U kunt via uw eigen huisarts in contact komen met de POH GGZ.

U kunt bij de POH GGZ terecht als het leven u ineens zwaarder valt, als u last heeft van spannings-, angst- en stemmingsklachten of slaapproblemen. Of als u merkt dat u de laatste tijd sneller prikkelbaar bent, zich niet goed meer kunt concentreren of vaker ineens moet huilen.

Het is heel normaal dat u in uw leven één of meerdere keren last krijgt van zulke klachten. Het kan dan prettig zijn om hierover met iemand te praten die u helpt meer zicht te krijgen op het ontstaan/ voortbestaan van de klachten maar ook kan adviseren hoe u ze kunt doorbreken.

De taak van de POH GGZ is het in kaart brengen van uw psychische en/of psychosociale problemen en uw hulpvraag.
Daarnaast kan de POH GGZ ook ondersteunende gesprekken bieden. Wanneer zij inschat dat voor uw klachten verdere behandeling nodig is, wordt in overleg met uw huisarts bepaald wat voor u de beste behandeling is en waar deze kan plaatsvinden. Zij heeft goed zicht op de diverse verwijsmogelijkheden in deze regio.

Praktijkondersteuner GGZ-jeugd

Ouders en scholen kunnen zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of jongere. Waarom is er druk gedrag, angst, of een slaapprobleem? De POH GGZ kan met een aantal gesprekken het probleem in kaart brengen en helpen bij eventuele vervolgstappen. De POH GGZ behandelt zelf geen kinderen maar heeft een goed zicht op de voorzieningen voor de jeugd binnen de gemeente.

De taak van de POH GGZ jeugd is het in kaart brengen van uw psychische en/ of psychosociale problemen van uw kind en zijn/haar hulpvraag. Daarnaast kan de POH GGZ ook ondersteunende gesprekken bieden. Wanneer zij inschat dat voor de klachten van uw kind verdere behandeling nodig is, wordt in overleg met uw huisarts en het CJG/JGT bepaald wat voor uw kind de beste behandeling is en waar deze kan plaatsvinden. Zij heeft goed zicht op de diverse verwijsmogelijkheden in deze regio.

Wat wordt er van u verwacht?

Wanneer de huisarts voor u een afspraak maakt, krijgt u een vragenlijst mee. Naar aanleiding van deze vragenlijst kan de POH uw klachten in kaart brengen en een inschatting maken van de ernst van uw klachten. Ook tijdens de gesprekken zal de POH in gaan op uw specifieke klachten. Het kan zijn dat bij het verder in kaart brengen van uw klachten ook gebruikt gemaakt wordt van andere vragenlijsten. Dit zal tijdens de gesprekken met u worden besproken. Tijdens de gesprekken kunnen er adviezen gegeven worden met betrekking tot uw leefstijl.  Bijvoorbeeld met betrekking tot ontspanning, slapen, eten of het gebruik van middelen. U bent zelf verantwoordelijk om deze adviezen in te passen in uw manier van leven.

Vergoeding

De consulten van de praktijkondersteuner vallen binnen de basisverzekering en gaan niet ten koste van uw verplichte eigen risico. Als u naar doorverwezen wordt naar elders kan het zijn, dat de vergoeding hiervoor anders is. Dit is afhankelijk van waar u naar toe verwezen wordt; de POH zal dit met u bespreken.

In welke praktijken in Oegstgeest kun je onze praktijkondersteuners vinden?

Gezondheidscentrum ATL

Huisartsenpraktijk bevrijdingsplein

Huisartsenpraktijk Boshuizen

Huisartsenpraktijk Piest

Huisartsenpraktijk Vrijheidslaan

Wiersma huisartsen