Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die een vervolgopleiding van 2 jaar heeft gedaan waarmee zij (of hij) een aantal medische taken van de arts kan overnemen. Die taken kunnen bijvoorbeeld zijn: patiënten onderzoeken, diagnose stellen, voorschrijven van medicatie en patiënten doorverwijzen. Verder richt zij zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en is zij vaak betrokken bij het beleid.

De VS in de huisartsenpraktijk heeft een breed aandachtsgebied. Daarnaast kan iemand zich specialiseren in bijvoorbeeld huidziekten of zorg voor kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen kunnen vaak niet meer naar de praktijk komen. Zij hebben verschillende klachten en problemen die niet allemaal meer verholpen kunnen worden. Naast medische problemen zijn er meestal ook zorgproblemen. De VS heeft kennis en ervaring op beide terreinen. Zij bezoekt mensen thuis en kijkt samen met de oudere en de mantelzorgers welke behandeling en zorg nodig zijn. Zij blijft de patiënt thuis bezoeken. Het gaat om complexe zorg waarbij de huisarts en de VS samen de patiënt behandelen. De VS heeft hierbij nauw contact met andere zorgverleners.