WSV Support is de coöperatie van en voor wijksamenwerkingsverbanden (WSV’s) in Zuid-Holland Noord. WSV Support is per 1 januari 2022 voortgekomen uit de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN). De coöperatie ondersteunt en ontzorgt WSV’s en daarbij aangesloten zorgverleners in de eerstelijnszorg: huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en andere paramedici.

MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

In WSV Support werken de WSV’s en daarbij aangesloten zorgverleners nauw samen om de zorg in de regio zo goed mogelijk te organiseren rondom de patiënt. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd.

Zorg krijgt in toenemende mate vorm en inhoud in de eigen wijk of gemeente. Chronische patiënten worden dichtbij huis begeleid en behandeld volgens afgesproken zorgprogramma’s, waarbij zorgverleners van verschillende disciplines intensief met elkaar samenwerken.

NAAR DE JUISTE ZORG OP DE JUISTE PLEK

WSV Support vervult een ondersteunende rol bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Samen met onze leden en ketenpartners speelt WSV Support proactief in op ontwikkelingen in de zorg. WSV Support ondersteunt wijksamenwerkingsverbanden onder meer op het gebied van:

• Coördinatie en samenwerking voor de zorgprogramma’s Diabetes type 2, Astma / COPD, Hart- en vaatziekten, GGZ en de kwaliteitsondersteuning;
• ICT & Communicatie;
• Arbeidsmarkt & HRM;
• HKZ-certificatie;
• Financiële administratie;
• De oprichting en borging van WSV’s;
• Innovatieve projecten zoals Positieve Gezondheid en patiëntenparticipatie
 
Voor meer informatie: https://www.wsvsupport.nl