Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daar­mee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid om je als groep of indivi­du in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar info@presentleiden.nl en  kijk voor meer informatie op

www.stichtingpresent.nl/leiden