Afgelopen maandag was de kick-off  van het project Gezond en Inclusief Leiden Zuidwest. Petra Siemonsma, lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg, en Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie, heetten de aanwezigen welkom. Na een introductie van het project overhandigden we de resultaten in de vorm van de schatkaart en wijkatlas van Leiden Zuidwest. 
Vervolgens dachten de aanwezigen met elkaar na over concrete acties om bij te dragen aan de gezondheid en inclusiviteit van de wijk. Het komende jaar gaat de wijk aan de slag met onder andere een wandelclub, de bloeddruk challenge, meer bekendheid van het huidige beweeg- en ontmoetingsaanbod en organiseren wij het DromenLab om ideeën en resultaten met elkaar te delen.